ARBETSMODELL / PRISER

Fast pris för helrekrytering, från ax till limpa, inklusive, resor, avrapportering och garanti, modul 1-6. Specialpris just nu 65 000 kr (exkl moms) fördelat enligt följande:

30 000 kr – fast grundkostnad för rekryteringsarbetet
35 000 kr – slutdebitering vid tillsättning av tjänsten

Annonseringskostnad ingår ej. Vi kan tillhandahålla prisvärda annonspaket för detta ändamål som i normalfallet ligger på ca 15 000 kr. Priset inkluderar 6 månaders garanti med uppföljning. Om ni mot förmodan inte skulle vara nöjda med nyanställningen görs rekryteringen om utan extra kostnad, förutom eventuell annonsering. 

Modulerna kan även beställas separat eller i grupp. Olika kombinationer av moduler eller enskilda moduler såsom nr 7 kan offereras separat med hänsyn till varje enskilt fall. Modul nr 1 kan erbjudas kostnadsfritt.

1) Kundens övergripande behov?:                 

 • Allmänt                                         
 • Specifikt 
 • Tips och råd

2) Skapa profilen:

 • Arbetsuppgifter 
 • Förväntningar 
 • Bakgrund/Erfarenheter 
 • Beskrivning av företaget 
 • Teknisk förståelse/kunskaper 
 • Relationsskapande förmåga 
 • Säljförmåga 
 • Drivkraft 
 • Känna branschen

3) Bestämma sökmetod (unikt för varje uppdrag):

 • Branscher

Val av nätverk:

 • Egna 
 • Övriga

Media:

 • Bred annonsering 
 • Lokal annonsering

4) Kandidatsökning:

 • Telefon 
 • Mail 
 • Möten 
 • Nätverk 
 • Annonsering

5) Urval/presentation av kandidater:

 • Grovsållning och urval 
 • Kallande till intervju 
 • Produktivitetskontroll (tidigare resultat) 
 • Motivationscheck Djupintervju 
 • Testning 
 • Referenstagning 
 • Återkoppling och rådgivning till kandidaten 
 • Skriftlig och muntlig avrapportering till företaget 
 • Rekommendation

6) Uppföljning:

 • Tips för inskolning och försäljningsstrategi 
 • Garanti uppföljning inom 6 månader

7) Uppstart. Valfritt tillkommande steg:

 • Inskolning 
 • Coaching 
 • Säljledning 
 • Utbildning/träning