10 tips för ökad försäljning!

10 mars 2020

10 tips för ökad försäljning! Ja – det handlar om att kunna skapa tillit och förtroende!

Det allra viktigaste när det gäller förtroende, som lätt kan förbises är ARTIGHET (betyder gott uppförande)! Detta är den första egenskapen som öppnar dörren till att ha ett givande kundbesök överhuvudtaget! Kan vara den ”dolda faktorn” som gör att vissa säljare säljer och andra inte, men som försäljningschefen inte riktigt kan sätta fingret på?

Artighet handlar mest om att man själv som säljare anser att kunden eller prospektet är viktigt och värd att lyssna på och bry sig om. Här en lista på 10 punkter eller “kugghjul” för ökad försäljning genom artigt uppförande:

1) Rätt klädsel i förhållande till typen person eller personer som du skall träffa på mötet. Inte kostym och slips när du skall träffa folk på verkstan.

2) Ren och vårdad med bra andedräkt (kör SB12 liten sprayflaska om det behövs för att vara säker).

3) Prata alltid några vänliga ord med receptionisten när du kommer in för kundbesöket, tänk på att den personen mycket väl kan påverka ditt kundbesök på företaget genom att förmedla din ankomst eller personlighet på ett positivt sätt.

4) Håll upp dörren eller vänligt låt folk gå före dig när du befinner dig i kundbesökets lokaler.

5) Den stora ”dörröppnaren” i Sverige är definitivt ordet ”FIKA”. Ta gärna med kaffebröd och så mycket att det räcker till en del av den övriga personalen också.

6) En hel försäljningsstrategi skulle kunna utvecklas från ”FIKA”. Bara att åka runt med kaffebröd till intressanta kunder eller prospekt skulle förmodligen kunna ta försäljningssiffrorna till nya höjder!

7) Som säljare i din egen organisation se till att köra ”fikastrategin” där också mot din egen serviceavdelning. Visa dem att du inte är någon ”lyxlirare” som bara ”glider omkring på en räkmacka”. När service ger dig bra tips som leder till orders för dig, visa dem uppskattning och att de är av betydelse genom att bjuda på fikabröd eller tårta! De är verkligen av stor betydelse både för dig och kunden!

8) Lyssna mer än du pratar på kundmötet. Ställ många frågor och var intresserad och bry dig om kunden eller prospektet. Lyssna efter kundens eller prospektets problem och fördjupa er i det – innan du börjar med försäljningspratet.

9) Håll dina överenskommelser. Kom i tid till mötet, sänd offerten på utlovad tid. Håll även muntliga löften givna under säljprocessen, så långt som det är möjligt, annars få en uppdaterad överenskommelse. Lova hellre lite lägre och överträffa sedan förväntningarna!

10) Sammanfattning: Visa i handling att människor runt dig är viktiga och värda att lyssna på och att du bryr dig om dem! Dessa enkla punkter utgör skillnaden mellan att försöka “åka skridskor på en grusplan eller en skridskobana”.

Med ett sådant uppförande kommer försäljningsprocessen att glida framåt på ett nästan magiskt sätt, som att åka skridskor på en nyspolad is!

Kurt Ståhl,
VD, Teknisk Säljkraft

Tel 0739-465 805

Kugghjul