Rekrytering av rätt teknisk säljare som får resultat!

rekrytering arbetsgivare

Hitta Rätt Teknisk Säljare som passar in i gruppen och producerar resultat!

Med rätt personliga egenskaper som passar in i gruppen, får du en person som oftast vinner i längden och även kan överträffa omgivningens förväntningar!

Eventuella tillkortakommanden när det gäller personliga egenskaper i förhållande till arbetsuppgifter och omgivning, och speciellt när det gäller distansarbete, kan vara svåra eller rent av omöjliga att komma tillrätta med efter anställningens början.

Medan eventuella brister eller luckor när det gäller kompetens eller produktkunskap, kan oftast ganska enkelt, rättas till i efterhand.

Exempel på personliga egenskaper hos en framgångsrik säljare skulle kunna vara:

 1. En hög aktivitetsnivå som ger många kundkontakter och besök.
 2. Tillräckligt hög handlingskraft som resulterar i avslutade affärer.
 3. En bra social kompetens som bygger och utvecklar nya och existerande relationer.

Kundutlåtande

"Jag skulle beskriva Teknisk Säljkraft som 'jordnära' och enkla att ha att göra med, de förstår behoven. Vi fick ett bra urval av hög kvalité och processen gick fort! Personen som vi valde för tjänsten motsvarar och överträffar våra förväntningar. Toppenkille du hittade, helnöjd!"

Gunnar Arvidsson, VD

Stig Wahlströms Elektronik AB

Våra priser

Fast pris för helrekrytering, vid normalsvårt rekryteringsuppdrag, från ax till limpa, inklusive, resor, avrapportering och garanti, modul 1-6.

Specialpris just nu: 75 000 kr (exkl moms) för den första personen fördelat enligt följande:

 • 1/3 vid start av rekryteringsuppdraget
 • 1/3 vid presentation av kvalificerade kandidater
 • 1/3 när kandidat har signerat anställningskontraktet för ert företag

Annonseringskostnad ingår ej. Vi kan tillhandahålla prisvärda annonspaket för detta ändamål som i normalfallet ligger på ca 15 000 kr.

Priset inkluderar 6 månaders garanti med uppföljning. Om ni mot förmodan inte skulle vara nöjda med nyanställningen görs rekryteringen om utan extra kostnad, förutom eventuell annonsering.

Modulerna kan även beställas separat eller i grupp. Olika kombinationer av moduler eller enskilda moduler såsom nr 7 kan offereras separat med hänsyn till varje enskilt fall. Modul nr 1 kan erbjudas kostnadsfritt.

Abetsmodell

1.

Kundens övergripande behov

 • Allmänt
 • Specifikt
 • Tips och råd
2.

Skapa profilen

 • Arbetsuppgifter
 • Förväntningar
 • Bakgrund/Erfarenheter
 • Beskrivning av företaget
 • Teknisk förståelse/kunskaper
 • Relationsskapande förmåga
 • Säljförmåga
 • Drivkraft
 • Känna branschen
3.

Bestämma sökmetod (unikt för varje uppdrag)

 • Search på Linked In
 • Val av nätverk: Egna eller övriga
 • Media: Bred annonsering och/eller lokal annonsering
4.

Kandidatsökning

 • Annonsering
 • Nätverk
 • Linked In
 • Mail
 • Telefon
5.

Urval/presentation av kandidater

 • Grovsållning och urval
 • Kallande till intervju
 • Produktivitetskontroll (tidigare resultat)
 • Motivationscheck Djupintervju
 • Testning
 • Referenstagning
 • Återkoppling och rådgivning till kandidaten
 • Skriftlig och muntlig avrapportering till företaget
 • Rekommendation
6.

Uppföljning

 • Tips för inskolning och försäljningsstrategi
 • Garanti uppföljning inom 6 månader
7.

Uppstart (onboarding). Valfritt tillkommande steg:

 • Inskolning
 • Coaching
 • Säljledning
 • Utbildning/träning