Rekrytering av rätt teknisk säljare som får resultat!

3 säljare i korridor
Teknisk säljare
Nyckeln till framgång

SÄLJ MER OCH ÖKA LÖNSAMHETEN MED RÄTT TEKNISK SÄLJARE !

En stor del av teknik- och agenturföretagen i Sverige har en stor utmaning i att hitta och att rekrytera rätt Tekniska Säljare.
Inte sällan blir det en ”flaskhals” för framtida expansion och stabil ekonomi.
En Teknisk Säljare är en kombination av olika personligheter som ofta är svåra att hitta. Det krävs ju både grundläggande teknikkunnande och försäljaregenskaper i en och samma person.

Vi hittar den Perfekta Tekniska Säljaren

Teknikbranscherna är ofta nischade och smala vilket gör letandet efter lämpliga kandidater ytterligare, extra svårt. Denna situation har gjort att en hel del teknikföretag inte kommer vidare i sin utveckling och att rekryteringen av lämpliga Tekniska Säljare ibland blivit en Styrelsefråga vilket normalt inte rekryteringsärenden borde vara.

 

Teknisk Säljare Intervju
Vad vi tittar efter

Önskvärda karaktärsdrag hos en Teknisk Säljare enligt oss

☑️ God teknisk grundförståelse som resulterar i ett högt förtroende hos kunder och prospekts, redan vid första kontakten.
☑️ Bra på att lyssna, snarare än att prata för mycket.
☑️ En hjälpsam och serviceinriktad inställning till prospekts och kunders problemställningar.
☑️ En bra social kompetens som bygger och utvecklar nya och existerande relationer.
☑️ En hög aktivitetsnivå som ger mycket utåtriktad aktivitet, kontakter och kundbesök.
☑️ För personer som jobbar från eget hemmakontor gäller även att man är självgående, som en ”egen företagare” i företaget.
☑️ Tillräckligt hög handlingskraft som resulterar i en stor volym av avslutade affärer.

Vi presenterar toppkandidater

Genom Search, Kontaktnät, Annonsering och Professionella Sociala Medier kampanjer hittar Teknisk Säljkraft lämpliga kandidater inom olika teknik- och agenturområden som vid första anblick kan ses som mycket svårlösta.

Vänd dig idag med förtroende till Teknisk Säljkraft, vi har erfarenheten, envisheten och förmågan att hitta de rätta nyckelsäljarna för just ditt företag!

Rekrytering av Teknisk Säljare sett från ett Styrelseperspektiv!

Enligt våra kunder och kontakter inom styrelsearbete, har det inte alltid varit helt lätt att hitta rekryteringsföretag som är specialiserade på just detta marknadssegment och som har tillräcklig erfarenhet av att hitta den rätta kombinationen av utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper.

Problemet gäller även vilka närliggande branscher som man kan söka efter lämplig försäljningspersonal i, eftersom man behöver tillgång till ett utökat sökområde för att kunna hitta rätt teknisk säljare!

Se befogade video med Ove Eriksson med tidigare erfarenhet från Styrelseinstitutet som beskriver denna typen av rekrytering, mer från ett Styrelseperspektiv!

Kundutlåtande

"Jag skulle beskriva Teknisk Säljkraft som 'jordnära' och enkla att ha att göra med, de förstår behoven. Vi fick ett bra urval av hög kvalité och processen gick fort! Personen som vi valde för tjänsten motsvarar och överträffar våra förväntningar. Toppenkille du hittade, helnöjd!"

Gunnar Arvidsson, VD

Stig Wahlströms Elektronik AB

Våra priser

Fast pris för helrekrytering, vid normalsvårt rekryteringsuppdrag, från ax till limpa, inklusive, resor, avrapportering och garanti, modul 1-6.

Specialpris just nu: 75 000 kr (exkl moms) för den första personen fördelat enligt följande:

 • 1/3 vid start av rekryteringsuppdraget
 • 1/3 vid presentation av kvalificerade kandidater
 • 1/3 när kandidat har signerat anställningskontraktet för ert företag

Annonseringskostnad ingår ej. Vi kan tillhandahålla prisvärda annonspaket för detta ändamål som i normalfallet ligger på ca 15 000 kr.

Priset inkluderar 6 månaders garanti med uppföljning. Om ni mot förmodan inte skulle vara nöjda med nyanställningen görs rekryteringen om utan extra kostnad, förutom eventuell annonsering.

Modulerna kan även beställas separat eller i grupp. Olika kombinationer av moduler eller enskilda moduler såsom nr 7 kan offereras separat med hänsyn till varje enskilt fall. Modul nr 1 kan erbjudas kostnadsfritt.

Abetsmodell

1.

Kundens övergripande behov

 • Allmänt
 • Specifikt
 • Tips och råd
2.

Skapa profilen

 • Arbetsuppgifter
 • Förväntningar
 • Bakgrund/Erfarenheter
 • Beskrivning av företaget
 • Teknisk förståelse/kunskaper
 • Relationsskapande förmåga
 • Säljförmåga
 • Drivkraft
 • Känna branschen
3.

Bestämma sökmetod (unikt för varje uppdrag)

 • Search på Linked In
 • Val av nätverk: Egna eller övriga
 • Media: Bred annonsering och/eller lokal annonsering
4.

Kandidatsökning

 • Annonsering
 • Nätverk
 • Linked In
 • Mail
 • Telefon
5.

Urval/presentation av kandidater

 • Grovsållning och urval
 • Kallande till intervju
 • Produktivitetskontroll (tidigare resultat)
 • Motivationscheck Djupintervju
 • Testning
 • Referenstagning
 • Återkoppling och rådgivning till kandidaten
 • Skriftlig och muntlig avrapportering till företaget
 • Rekommendation
6.

Uppföljning

 • Tips för inskolning och försäljningsstrategi
 • Garanti uppföljning inom 6 månader
7.

Uppstart (onboarding). Valfritt tillkommande steg:

 • Inskolning
 • Coaching
 • Säljledning
 • Utbildning/träning