Utvecklingen mot Digital Försäljning!

Digital Försäljning
Leads för nya kundbesök eller online möten

Utvecklingen inom TEKNISK FÖRSÄLJNING förändras alltmer till DIGITAL FÖRSÄLJNING av två st anledningar:


1) En teknisk säljare behöver i denna dataålder alltmer utvecklas i och använda digitala verktyg såsom Linked In, Sponsrade inlägg, Databaser och Nätverk för att hitta nya prospekts och boka digitala möten eller fysiska möten. Antalet nya möten ökar kundbasen och är den främsta underliggande faktorn som driver på en gynnsam framtid med expansion och stabilare lönsamhet.

Även teknisk försäljning till etablerade kunder kräver mer och mer kunskaper om CRM verktyg, hemsidor, molntjänster, digitala nätverk och forum.

2) SEDAN HAR VI HELA BRANSCHER SOM SJÄLVA SÄLJER DIGATALISERING

Företagssektorn som själva arbetar med digitaliseringen beräknas enligt McKinsey att komma att bidra med 850 till 1 400 miljarder kr i ekonomiskt värde från år 2025. Digital, teknisk försäljning kan vara inom t ex: Automatisering av kunskapsarbete, Avancerad robotteknik, Autonoma fordon, Internet of Things, Molntjänster eller Nya generationen mobilt internet.

För att lyckas inom Digital Teknisk Försäljning så behöver man förutom grundläggande teknikkunnande inom Digital Teknik även ha en stark försäljningsförmåga, vilket främst även inkluderar erfarenhet av att hitta rätt kontakter för nykundsbearbetning på samma sätt som ovan.

Ofta är Digitala företag mycket starka på teknikkunnande men oproportionerligt underbemannade när det gäller försäljningskraften!