Bry dig om dina kunder och viktiga kontakter!

17 augusti 2020

Kontakta era kunder och prospekts nu så att de vet att ni finns!

De allra flesta företagare har upplevt en lågkonjunktur utan jämförelse med något annat som vi har varit med om i mannaminne!

Undantagsvis finns det en del branscher som är lyckligt lottade såsom t ex bygg och livsmedel, där en del av dem till och med har haft en uppgång när det gäller försäljningen.

Besöksnäring, turism, underhållning med events, hotell och restaurang, har i många fall blivit tvingade att kasta in handduken eller lägga ner verksamheten. Men för oss andra i mellanskiktet som överlevt och kommit ur krisen med någon kvarvarande livskraft eller framtida hopp, så är det nu hög tid att få igång och pusha upp den utåtriktade aktiviteten så mycket som det möjligtvis går att göra!

Krisen har ett slut och börjar sakta att avta. Tänk på att det största ”viruset” i allt detta, kan ha varit medias överdrivet ensidiga och negativa rapportering om vad som händer, vilket i sig självt bidrar till att människor förlorar sin normala livsenergi och positiva framtidsutsikt.

En läkare berättade för mig nyligen, i ett avslappnat och privat samtal, att luftföroreningarna i världen på grund av Corona med minskade utsläpp från flyg, bilism och industri kommer att minska framtida lungsjukdomar. Detta kan möjligtvis innebära att vi så småningom kommer att hamna på plussidan som en nettoeffekt av hela krisen??

Luftföroreningarna i Kina minskade i februari med 20-30 procent och satellitbilder visar att utsläppen av den giftiga gasen kvävedioxid minskar över Europa. För första gången på många år är vattnet helt klart i Venedigs kanaler!

Ett bra tips just är att bara göra något så enkelt som att lyfta telefonen och ringa runt till alla aktiva kunder och möjliga prospekts och fråga hur läget är för dem och hur det ser ut för den närmaste framtiden? Bry dig bara om hur just deras situation är i nuläget och ställ frågor? Fråga om du kan hjälpa till med något? Du behöver inte ens sälja!

Dags att vi inte fortsätter att sätta onödig uppmärksamhet på det negativa ”virus” som skapats i våra sinnen av media, men även att fortsättningsvis följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Nu sätter vi igång att skapa den positiva framtid med vinstgivande affärsverksamheter och rikligt med arbetstillfällen som vi alla vill ha.

Hör av dig om du behöver hjälp med något!!

Med vänlig hälsning,

Kurt Ståhl, VD
Karisma Rekrytering och Teknisk Säljkraft

Tel 0739-465 805

Teknisk säljare