DEN MEST LÖNSAMMA FÖRSÄLJNINGSSTRATEGIN FÖR DET NYA ÅRET !

21 december 2023

Ett nytt år knackar på dörren. Vad är då viktigast att tänka på inför det nya året?

Titta på den nyliga storordern som Ericsson tog framför näsan på Nokia: ”Ericsson rusar efter jätteavtal med AT&T: ”Ett styrketecken”.

Även fast exemplet ovan gäller storföretag så kan även företag av alla storlekar lära sig något av detta? Detta är speciellt viktigt för försäljningschefen.

Det kan vara både lönsamt eller i värsta fall riskfyllt att ha stora kundsamarbeten, men det är ändå något som anses som önskvärt av de flesta företagare.

Möjligheten till framtida vinster och stabilitet ligger därför i hur väl ett företag kan hantera relationer med och och kunna bibehålla sina större kunder! Ett för stort sådant kundförhållande blir alltid en risk, i vilket fall som helst, och är inte att betrakta som hållbart i längden!

Men om du vill veta den viktigaste nyckeln för framtiden så börjar den med besöksbokning!

Besöksbokning innefattar att boka regelbundna möten med existerande kontaktpersoner hos viktiga kunder, men även att öka antalet relevanta kontakter hos dessa, för att bredda kontaktytan och därmed stabiliteten i dessa relationer.

Vidare så gäller det också givetvis att boka in fler och fler både mindre och större önskade prospekts, för att på så sätt ”ha många ben att stå på” och gärna inom olika branscher eller marknader, om det är möjligt?

På så sätt får du ett extra ”skyddsnät” mot oväntade konjunktursvängningar eller kunder som av någon anledning går dåligt eller bestämmer sig för att byta leverantör.

Nyckeln till pusslet blir hur man på bästa sätt hittar vägar till att kontakta och bygga relationer med rätt beslutsfattare!

 

Med vänlig hälsning,

Kurt Ståhl, VD
Karisma Rekrytering och Teknisk Säljkraft

Tel 0739-465 805

 

 

 

Ökad försäljning 2024