Den mest lönsamma och framgångsrika Tekniska Säljaren!

10 juli 2018

Du vill för det första hitta en teknisk säljare som har en någorlunda hög ”energinivå” och som därmed självmant och utan påtryckningar gör en hel del telefonsamtal och kundmöten. De flesta företagare och försäljningschefer håller med om att: ”Antalet kundbesök styr försäljningsvolymen”.

Men detta är inte hela sanningen eftersom en säljare som klarar av en mycket hög aktivitetsnivå när det gäller t ex att ”kränga” mobiltelefon abonnemang i ett köpcentrum, skulle förmodligen inte lyckas att sälja nästan någonting när det kommer till förtroendebyggande teknisk försäljning.

Efter många år inom rekrytering av tekniska säljare har det tydligt framkommit för oss att: den allra viktigaste egenskapen för att lyckas inom teknisk försäljning, är helt enkelt ett bra sunt förnuft och bedömningsförmåga rent allmänt när det gäller tekniksammanhang.

En ”telefonabonnemangs-typ-säljare” förlorar ofta förtroendet inom några minuter när han eller hon försöker ”sälja” till en annan tekniker eller ingenjör. Däremot en kunnig och duktig tekniker med tillräcklig social kompetens bygger förtroende snabbare och lättare än en byggfirma som bygger modulhus.

Om du har rekryterat en teknisk säljare med bra ”sunt förnuft” är nästa steg internutbildningen på företagets produkter, services och prissättning.

En annars duktig säljare som är osäker på vissa produkter, täckningsbidrag eller prissättning osv kommer ofta ”råka ut för” att kunden eller prospektet ställer frågor i kundmötet på just de saker som den säljaren helst inte vill komma in på vilket drar ner förtroendet och avslutsprocenten.

Sunt förnuft och teknisk grundförståelse behöver du ha från början. Om du har det så kan du sedan se till att säljaren blir ordentligt kunnig på era produkter eller tjänster och prissättningar.

Säkerställ från början att rekrytera tekniska säljare med rätt grundegenskaper såsom tillräcklig aktivitetsnivå och bra teknisk bedömningsförmåga.

Ordna sedan en bra introduktion när det gäller produktkännedom och prissättning. Sedan sambesök med duktiga säljare på företaget eller dig själv, där den nya säljaren till en början bara lyssnar och lär.

Efter det så har du en teknisk säljare som bara genom att kliva in i konferensrummet på kundbesöket sprider en känsla av säkerhet och förtroende omkring sig och som får beställningar på en nivå att ni gör bäst i att förbereda er på att hinna med att leverera alla inkomna försäljningar!

Kurt Ståhl,
VD, Teknisk Säljkraft

Tel 0739-465 805

Teknisk säljare