Rekrytera säljare som får avslut i försäljning – tips!

29 september 2016

När det gäller rekrytering av nya säljare, så är det första som man skall titta efter, hur profilen ser ut när det gäller ”motorn” på den som söker jobb.

En säljares ”motor” kan sägas bestå av två delar: Aktivitet och Handlingskraft. Aktiviteten styr hur många telefonsamtal och kundbesök en säljare gör av sig självt utan att någon annan driver på.

Handlingskraften bestämmer hur många avslut som en säljare förmodligen kommer att få. Med andra ord vill du veta om den här säljaren är tillräckligt ”målfarlig” (inte för mycket) och får med sig påskrivna orders eller inte?

Du vill inte ha en säljarprofil anställd som har alla på gång hela tiden och aldrig får med sig några förhållandevis snabba avslut. Eller ännu ett steg sämre någon ”säljare” som inte ens har någon egen aktivitetsnivå!

Olika typer av försäljning eller produkter kan kräva olika personlighets profiler för att en säljare skall lyckas riktigt bra. Men en grundläggande hög aktivitetsnivå är det som gör det möjligt att på samma sätt som inom fotbollen – komma framåt i spelet och få möjliga ””målchanser”.

”Målfarligheten” behöver sedan inte alls vara på ”Zlatan nivå” för att en säljare skall bli framgångsrik, men en viss ”framfusighet” eller ”ta för sig attityd” bör ändå finnas där för att en säljare skall få tillräckligt många avslut.

Teknisk Säljkraft, Karisma

Kurt Ståhl, VD

Tel 0739-465 805

Zlatan bakåtspark