TEKNISK FÖRSÄLJNING blir mer DIGITAL!

9 november 2023

Denna utveckling sker av 2 st anledningar:

1) En teknisk säljare behöver i denna dataålder alltmer utvecklas i och använda digitala verktyg såsom Linked In, Sponsrade inlägg, Databaser och Forum för att hitta nya prospekts och boka digitala eller fysiska möten. Antalet nya möten ökar kundbasen och är den främsta underliggande faktorn som driver på en gynnsam framtid med expansion och stabilare lönsamhet.

Även teknisk försäljning till etablerade kunder kräver mer och mer kunskaper om CRM verktyg, hemsidor, molntjänster, digitala nätverk och forum.

2) SEDAN HAR VI HELA BRANSCHER SOM SJÄLVA SÄLJER DIGITALISERING

Företagssektorn som själva arbetar med digitaliseringen beräknas enligt McKinsey att komma att bidra med 850 till 1 400 miljarder kr i ekonomiskt värde från år 2025. Digital, teknisk försäljning kan vara inom t ex: Automatisering av kunskapsarbete, Avancerad robotteknik, Autonoma fordon, Internet of Things, Molntjänster eller Nya generationen mobilt internet.

För att lyckas inom Digital Teknisk Försäljning så behöver man förutom grundläggande teknikkunnande inom Digital Teknik även ha en stark försäljningsförmåga, vilket främst även inkluderar erfarenhet av att hitta rätt kontakter för nykundsbearbetning på samma sätt som ovan.

Ofta är Digitala företag mycket starka på teknikkunnande men oproportionerligt underbemannade när det gäller försäljningskraften!

Med vänlig hälsning,

Kurt Ståhl, VD
Karisma Rekrytering och Teknisk Säljkraft

Tel 0739-465 805

Leads för nya kundbesök eller online möten