Teknisk Säljkrafts samarbete med Newtons yrkeshögskola för utbildning av Tekniska Säljare!

30 oktober 2014

“Stort tack för din fina föreläsning idag som uppskattades av studenterna! Vi gillade din genuina beskrivning av säljarens främsta egenskaper och vikten av att se sig själv i yrkesrollen som ‘hjälpare’. 

På mycket kort tid ringade du in det viktigaste; vad kännetecknar yrkesrollen, rekryteringen av yrkesrollen, ansökan och intervjuförberedelse samt betydelsen av din personliga strategi då du framgångsrikt ska finna din praktikplats och företag som du vill vara på”.

Vänligen Mia Ericsson Regionchef Newton Kompetensutveckling AB
Besöksadress: Malmvägen 1 – Värtahamnen

Föreläsning Newtons Yrkeshögskola