Vilka grundläggande egenskaper bör den riktigt framgångsrika säljaren ha? Inledande steg, besöksbokning

20 maj 2016

Det första är ”fotarbete” på liknande sätt som inom de flesta idrotter dvs att personen är rörlig och aktiv. Inom försäljning så innebär det att personen gör många telefonsamtal eller kundbesök utan att ledningen behöver trycka på alltför mycket för att få aktivitet.

En tumregel inom ute-sälj är att oftast styr antalet kundbesök orderingången.

Speciellt vid mötesbokning och även för att inleda ett möte så kan man med fördel även ”ge ett bete” som kan vara intressant för den man pratar med. T ex att: ”spara tid eller pengar eller öka lönsamheten” som ämnet för mötet. Skillnaden mellan att boka ett möte och att sälja är att vid mötesbokning får man ”hålla truten” när man har sagt något intressant och sedan boka in mötet.

Mötesbokning kan liknas vid fiske att man skall dra upp fisken när den hugger på betet. Pratar man på för mycket så får prospektet alla svar och har inget behov av att träffa dig.

God jaktlycka!

Kurt Ståhl, VD Teknisk Säljkraft, Karisma

Tel 0739-465 805

Trevlig säljare