Vilken personlighet har en stjärnsäljare?

23 mars 2015

Du har kanske hört uttrycket att en duktig säljare är någon som kan: ”Sälja snö till eskimåer”. Detta är inte sant, vad skulle det vara för säljare – måste vara en dåre!

Steg 1) En bra säljare tar sig till ett företag som har bra produkter eller tjänster så att han eller hon kan stå bakom det som säljs och inte behöver ljuga för eller lura kunden.

Steg 2) En bra säljare är INTRESSERAD AV och BRYR SIG OM kunden och dennes behov.

Steg 3) En säljare som är intresserad av och visar på många olika sätt att han eller hon är där för att HJÄLPA KUNDEN skapar på så sätt FÖRTROENDE. Detta agerande är NYCKELN som öppnar upp kontakten så att kunden börjar berätta om sina verkliga behov och önskningar.

Steg 4) Efter det kan stjärnsäljaren förklara hur hans produkter eller tjänster kan uppfylla kundens önskemål och på så sätt få till stånd ett avslut.

Men säljaren som ”säljer snö till eskimåer” eller ”sand till de som bor i Sahara” uppfyller inte alls de grundläggande säljförmågor som verkligen behövs för att kunna vara framgångsrik säljare i det långa loppet!

Kurt Ståhl, VD Karisma Rekrytering AB och specialavdelningen Teknisk Säljkraft

Tel 0739-465 805

Säljare