Vad tjänar en teknisk säljare?

6 februari 2024

Lönen för tekniska säljare i Sverige kan variera beroende av flera faktorer, som erfarenhet, utbildning, bransch, företagets storlek och geografisk plats. Generellt sett kan en teknisk säljare i Sverige förvänta sig en månadslön på mellan 30 000 SEK och 60 000 SEK, men detta kan variera avsevärt.

För tekniska säljare med många års erfarenhet och specialiserad kunskap inom ett specifikt område eller bransch kan lönen vara betydligt högre, ibland över 60 000 SEK per månad. Å andra sidan bör nystartade tekniska säljare eller de som är nya inom en bransch förvänta sig en lägre ingångslön, kanske runt 25 000 SEK till 35 000 SEK per månad.

Stora förtjänstmöjligheter

Det är också värt att nämna att tekniska säljare ofta har möjlighet att tjäna extra genom bonusar, provisioner och andra incitament baserat på deras prestation. Dessa kan utgöra en betydande del av den totala ersättningen för en teknisk säljare och kan variera beroende på företagets policy och individuell prestation.

Sammanfattning

Lönen för en teknisk säljare kan variera beroende av flera faktorer, men en genomsnittlig månadslön ligger vanligtvis mellan 30 000 SEK och 60 000 SEK, med möjlighet till extra provision och incitament baserade på prestation.

vad tjänar en teknisk säljare?