Rekrytera teknisk säljare som ökar lönsamheten!

REKRYTERA RÄTT TEKNISK SÄLJARE OCH ÖKA LÖNSAMHETEN !

Ett vanligt problem eller ”flaskhals” när det gäller flödet av pengar i många tekniska företag är försäljningsfunktionen.

En framgångsrik teknisk säljare eller försäljningsingenjör är en kombination av olika personlighetsdrag som kan vara svåra hitta. Det krävs både djupt teknisk kunnande och samtidigt social kompetens eller försäljaregenskaper i en och samma personlighetstyp.

Teknisk Säljkrafts* affärsidé är att med specialkompetens och stor branschkännedom verkligen kunna hitta och rekrytera den rätta kombinationen av tekniker och säljare som i betydande och mätbar omfattning ökar er försäljning och orderingång.

Med rätt teknisk säljare som har både teknisk grundkunskap och säljaregenskaper i en och samma person, ökar du din orderingång & lönsamhet!

 

* Teknisk Säljkraft är en bifirma till Karisma Rekrytering AB för den del av verksamheten som avser specialrekrytering av tekniska säljare.

Hitta rätt teknisk säljare presentation av VD, Kurt Ståhl

Vi har märkt att det blivit en flaskhals i många teknikinriktade bolag, på grund av att försäljningsfunktionen inte kan täckas!

En Teknisk Säljare är en kombination av olika personlighetstyper …

KUNDUTLÅTANDE

"Nyckelfaktorer varför vi kommer nyttja Teknisk Säljkraft igen: Den representant som man först träffar är delaktig och aktiv genom hela rekryteringsprocessen. Förstod och kunde se vårt behov samt även läsa mellan raderna där vi inte kunde uttrycka detta precist. Utvärderingen som lämnades för kandidaten som sedermera anställdes har visat sig stämma mycket väl överens med vad Teknisk Säljkraft förutsåg, såväl styrkor som svagheter. Jag har bara bra saker att säga om Teknisk Säljkraft!"

Mikael Bohlin, VD och Ägare

AB E Bohlins Maskiner

Nyckeln till lönsamhet

Teknisk Säljare

Kortfattade exempel på framgångsrika egenskaper hos en Teknisk Säljare enligt vår långa erfarenhet:

  • God teknisk grundförståelse som resulterar i ett högt förtroende hos kunder och prospekts, redan vid första kontakten.
  • Bra på att lyssna, snarare än att prata för mycket.
  • En hjälpsam och serviceinriktad inställning till prospekts och kunders problemställningar.
  • En bra social kompetens som bygger och utvecklar nya och existerande relationer.
  • En hög aktivitetsnivå som ger mycket utåtriktad aktivitet, kontakter och kundbesök.
  • För personer som jobbar från eget hemmakontor gäller även att man är självgående, som en ”egen företagare” i företaget.
  • Tillräckligt hög handlingskraft som resulterar i en stor volym av avslutade affärer.

Vänd dig med förtroende till Teknisk Säljkraft idag, vi har viktig kunskap och och lång erfarenhet när det gäller att rekrytera Tekniska Säljare som passar in i gruppen och producerar stabila och lönsamma resultat över lång tid!

 

teknisk säljare

Vi har lång branschkännedom

Vi har över 10 års branscherfarenhet när det gäller att rekrytera tekniska säljare själva och mer än 20 års erfarenhet såsom professionella rekryterare. Teknisk Säljkraft har den branschkännedom som krävs inom de flesta ingenjörsområden och tekniska branscher för att kunna sätta oss in i vad tjänsten verkligen innebär. Det viktigaste är att det krävs en bra balans mellan teknikkunnande och säljförmåga!

 

Försäljningsingenjör

10 st egenskaper, utförlig beskrivning av kännetecken, vilka utmärker en framgångsrik teknisk säljare!

Teknisk kompetens eller grundläggande teknikförståelse
Detta är den enskilt viktigaste egenskapen för att lyckas inom teknisk försäljning. Skillnaden mellan vanlig försäljning och teknisk försäljning är att du behöver ha minst en god teknisk grundförståelse och en känsla för vad som är rätt och vettigt i tekniska sammanhang. En teknisk säljare som inte vet vad han eller hon pratar om, förlorar förtroendet hos kunden inom några minuter redan vid första telefonsamtalet!

Relationsbyggande
Framgångsrika tekniska säljare bygger långsiktiga relationer med sina kunder. De är inte bara intresserade av att göra en försäljning, utan strävar efter att skapa en relation som gynnar både säljaren och kunden över tid.

Vara en bra lyssnare
Inom teknisk försäljning så är det viktigare att kunna lyssna på kunden eller prospektet, än att själv försöka prata för mycket! Det är i huvudsak så man gör inom denna typen av försäljning, genom att ställa frågor och ha en intresserad och hjälpsam attityd för att nå fram till en order.

Affärssinne eller ”näsa för affärer”
En teknisk säljare är en representant för sin arbetsgivare som med frihet under ansvar gör kundbesök eller nätmöten. I samband med t ex rundvandring hos en kund eller prospekt, så gäller det att säljaren kan ”ha näsa för” olika behovsområden för nykundsförsäljning eller merförsäljning som är ekonomiskt intressant att utveckla för både för kunden och säljleverantören. Även de som jobbar från hemmakontor behöver ha denna förmåga att tänka “affärsmässigt”. Att helt enkelt kunna tänka lite grand som en egen företagare inom företaget.

Ordningssamhet och strategi
En duktig teknisk säljare behöver vara bra på långsiktig planering. Det ett behövs lite övergripande synsätt och att inte fastna i alltför mycket detaljer eller ”små intressanta problemlösningar” så att man tappar fart eller ekonomisk livskraft.

Ingenjörens precision och säkerhetstänk
En ingenjör eller konstruktör är tränad att inte göra fel! En bro, damm eller vindkraftverk måste beräknas hålla, för en mycket bred marginal utöver den faktiska belastningen, för att anses säker för människor, miljö och omgivning. Denna egenskap kan begränsa en teknisk säljare villighet eller förmåga att ge sig in i nya områden, utan att först ha sett till att, ”ha ordentligt på fötterna”.

Aktivitetsnivå och handlingskraft
Aktivitetsnivån: Talar om hur många kundbesök och utåtriktad aktivitet som personen gör.
Handlingskraften: Talar om hur pass aggressiv säljaren är för att försöka komma till ett avslut. Vilket skulle kunna jämföras med ”målfarlighet” inom fotboll eller ishockey.

Inom vanlig försäljning så är dessa två egenskaper viktigast. Det behövs en grundläggande aktivitet och handlingskraft inom teknisk försäljning också, men dessa är inte lika avgörande som inom vanlig försäljning. Med detta sagt, så behövs det ändå en optimal nivå av kundbesök för att, ”hålla trycket i ångpannan uppe” och ”driva loket framåt!”

Positiv och lösningsorienterad
En sak som ytterligare kan förstärka eller försämra ovanstående goda egenskaper är om personen är positiv och lösningsorienterad. Har du någon gång själv försökt beställa reservdelar, när du varit sent ute i slutet av veckan eller försökt ändra tiden på din ”ändringsbara flygbiljett” och direkt och hårt fått ett avvisande svar: ”Det går inte att ordna!” Det förvärrar ytterligare ditt missnöje när du märker tydligt att personen inte ens försöker hitta en lösning på ditt problem, utan säger NEJ, direkt! Hur känns det? Kanske därför, att ofta mindre företag har framgång, då ägaren eller någon annan trotjänare, stannar kvar efter arbetstid och ser till att bry sig om sina kunder?

Anpassningsförmåga, digital förmåga
Teknik och marknaden förändras snabbt. En bra teknisk säljare behöver därför vara flexibel och anpassningsbar till nya teknik och trender på marknaden. En teknisk säljare behöver i denna dataålder alltmer utvecklas i och använda digitala verktyg såsom Linked In, Sponsrade inlägg, Hemsidor, AI, Databaser och Forum för att hitta nya prospekts och boka digitala eller fysiska möten.

Sammanfattningsvis kräver en bra teknisk säljare en balans mellan teknisk kompetens och slipade säljfärdigheter och förmågan att bygga och underhålla sunda affärsrelationer!