Rekrytera rätt teknisk säljare som ökar lönsamheten!

REKRYTERA RÄTT TEKNISK SÄLJARE OCH ÖKA LÖNSAMHETEN !

Ett vanligt problem eller ”flaskhals” när det gäller flödet av pengar i många tekniska företag är försäljningsfunktionen.

En framgångsrik teknisk säljare eller försäljningsingenjör är en kombination av olika personlighetsdrag som kan vara svåra hitta. Det krävs både djupt teknisk kunnande och samtidigt social kompetens eller försäljaregenskaper i en och samma personlighetstyp.

Teknisk Säljkrafts* affärsidé är att med specialkompetens och stor branschkännedom verkligen kunna hitta och rekrytera den rätta kombinationen av tekniker och säljare som i betydande och mätbar omfattning ökar er försäljning och orderingång.

Med rätt teknisk säljare som har både teknisk grundkunskap och säljaregenskaper i en och samma person, ökar du din orderingång & lönsamhet!

 

* Teknisk Säljkraft är en bifirma till Karisma Rekrytering AB för den del av verksamheten som avser specialrekrytering av tekniska säljare.

teknisk säljare

Vi har lång branschkännedom

Vi har lång branscherfarenhet både när det gäller att rekrytera tekniska säljare själva och över 20 års erfarenhet såsom professionella rekryterare. Teknisk Säljkraft* har den branschkännedom som krävs inom de flesta ingenjörsområden och tekniska branscher för att kunna sätta oss in i vad tjänsten verkligen innebär.

KUNDUTLÅTANDE

"Nyckelfaktorer varför vi kommer nyttja Teknisk Säljkraft igen: Den representant som man först träffar är delaktig och aktiv genom hela rekryteringsprocessen. Förstod och kunde se vårt behov samt även läsa mellan raderna där vi inte kunde uttrycka detta precist. Utvärderingen som lämnades för kandidaten som sedermera anställdes har visat sig stämma mycket väl överens med vad Teknisk Säljkraft förutsåg, såväl styrkor som svagheter. Jag har bara bra saker att säga om Teknisk Säljkraft!"

Mikael Bohlin, VD och Ägare

AB E Bohlins Maskiner