Rekrytera teknisk säljare som ökar lönsamheten!

VAD VI KAN

REKRYTERA TEKNISK SÄLJARE SOM SKAPAR TILLVÄXT!

Ett vanligt problem eller ”flaskhals” när det gäller flödet av pengar i många tekniska företag är försäljningsfunktionen.

En framgångsrik teknisk säljare eller försäljningsingenjör är en kombination av olika personlighetsdrag som kan vara svåra hitta. Det krävs både djupt teknisk kunnande och samtidigt social kompetens eller försäljaregenskaper i en och samma personlighetstyp.

Teknisk Säljkrafts* affärsidé är att med specialkompetens och stor branschkännedom verkligen kunna hitta och rekrytera den rätta kombinationen av tekniker och säljare som i betydande och mätbar omfattning ökar er försäljning och orderingång.

Med rätt teknisk säljare som har både teknisk grundkunskap och säljaregenskaper i en och samma person, ökar du din orderingång & lönsamhet!

 

* Teknisk Säljkraft är en bifirma till Karisma Rekrytering AB för den del av verksamheten som avser specialrekrytering av tekniska säljare.

Nyckeln till framgång

Rekrytera den optimala tekniska säljaren för din verksamhet

Vi har observerat en utmaning i många teknikinriktade företag där försäljningsfunktionen inte lever upp till förväntan – det har blivit en flaskhals!

En Teknisk Säljare är en unik kombination av olika personlighetstyper.

Kurt Ståhl, VD Teknisk säljkraft förklarar.

KUNDUTLÅTANDE

"Nyckelfaktorer varför vi kommer nyttja Teknisk Säljkraft igen: Den representant som man först träffar är delaktig och aktiv genom hela rekryteringsprocessen. Förstod och kunde se vårt behov samt även läsa mellan raderna där vi inte kunde uttrycka detta precist. Utvärderingen som lämnades för kandidaten som sedermera anställdes har visat sig stämma mycket väl överens med vad Teknisk Säljkraft förutsåg, såväl styrkor som svagheter. Jag har bara bra saker att säga om Teknisk Säljkraft!"

Mikael Bohlin, VD och Ägare

AB E Bohlins Maskiner

Nyckeln till lönsamhet

Teknisk Säljare

Kortfattade exempel på framgångsrika egenskaper hos en Teknisk Säljare enligt vår långa erfarenhet:

  • God teknisk grundförståelse som resulterar i ett högt förtroende hos kunder och prospekts, redan vid första kontakten.
  • Bra på att lyssna, snarare än att prata för mycket.
  • En hjälpsam och serviceinriktad inställning till prospekts och kunders problemställningar.
  • En bra social kompetens som bygger och utvecklar nya och existerande relationer.
  • En hög aktivitetsnivå som ger mycket utåtriktad aktivitet, kontakter och kundbesök.
  • För personer som jobbar från eget hemmakontor gäller även att man är självgående, som en ”egen företagare” i företaget.
  • Tillräckligt hög handlingskraft som resulterar i en stor volym av avslutade affärer.

Vänd dig med förtroende till Teknisk Säljkraft idag, vi har viktig kunskap och och lång erfarenhet när det gäller att rekrytera Tekniska Säljare som passar in i gruppen och producerar stabila och lönsamma resultat över lång tid!

 

teknisk säljare

Vi har lång branschkännedom

Vi har över 10 års branscherfarenhet när det gäller att rekrytera tekniska säljare själva och mer än 20 års erfarenhet såsom professionella rekryterare. Teknisk Säljkraft har den branschkännedom som krävs inom de flesta ingenjörsområden och tekniska branscher för att kunna sätta oss in i vad tjänsten verkligen innebär. Det viktigaste är att det krävs en bra balans mellan teknikkunnande och säljförmåga!