REKRYTERA RÄTT
TEKNISK SÄLJARE
OCH ÖKA LÖNSAMHETEN !

Ett vanligt problem eller ”flaskhals” när det gäller flödet av pengar i många tekniska företag är försäljningsfunktionen.

En teknisk säljare är en paradox av olika personligheter. Det krävs både djupt teknisk kunnande och samtidigt social kompetens eller försäljaregenskaper i en och samma personlighetstyp.

Vår affärsidé är att med specialkompetens och stor branschkännedom verkligen kunna hitta och rekrytera den rätta kombinationen av tekniker och säljare som i betydande och mätbar omfattning ökar er försäljning och orderingång.

* Teknisk Säljkraft är en bifirma till Karisma Rekrytering AB för den del av verksamheten som avser specialrekrytering av tekniska säljare.

VI HAR LÅNG BRANSCHKÄNNEDOM

Vi har lång branscherfarenhet både när det gäller att rekrytera tekniska säljare själva och över 15 års erfarenhet såsom professionella rekryterare.

Teknisk Säljkraft* har den branschkännedom som krävs för att kunna sätta oss in i vad tjänsten verkligen innebär.

I de fall där vi inte skulle ha tillräckliga kunskaper om en speciell nisch, så kommer vi att öppet att säga det, och be om en halv dag extra för att sätta oss in i just dina omständigheter och behov.

 

KONTAKTA TEKNISK SÄLJKRAFT IDAG!